Pár informací o klubu

Český klub historických motocyklů je spolek motocyklistů – sběratelů a renovátorů historických motocyklů a motokol, ale také bicyklů a automobilů.


Jawa Jawa 634

Historie

Vznik klubu se datuje na podzim roku 1997 , kdy byl zaregistrován na ministerstvu vnitra. Činnost spojená s formalitami a hlavně aktivita členů k naplnění společných zájmů, však začala již dříve ve Frýdku, a to v někdejším frýdeckém klubu. Iniciátory a vpravdě otci našeho klubu byli akademický sochař Miroslav Rybička , p.Werner Knab a MUDr. Pavel Smyček.

Klub nejprve sídlil ve Frýdku a posléze bylo sídlo přestěhováno do Ostravy – Třebovic , kde působí dodnes. U zrodu klubu stálo 14 členů a dnes má okolo 60 zanícených veteranistů. Pohyb členstva vyjadřuje členské číslo, znamenající počet registrovaných osob – to činí něco přes 80. Pohyb počtu členů je přirozený , namátkou jen, členem ČKHM byl až do své smrti slavný motocyklový závodník František Šťastný.


Bizon ČZ

Současnost

Klub pořádá každoročně své tradiční akce : Otevírání a zavírání šoupátek, na zahájení a ukončení sezony. Každý lichý rok instaluje v třebovickém zámeckém altánu výstavu historických motocyklů. Dále každoročně pořádá testaci historických motocyklů a také vlastivědné vyjížďky a setkání veteranistů. V sudých létech pak závod „Balcarův memoriál“ v Krmelíně a okolí. V současné době zajišťuje i organizaci závodu „Michálkovický kopec“.


Schůze

O klubu je známo, že je členem britského The Vintage Motor Cycle Club , sdružujícího přes 14.000 klubů z celého světa. Na jeho stránky naleznete odkaz v záhlaví, stejně jako odkaz na stránky "spřáteleného" Veteran Webu.


Schůze


Český klub historických motocyklů žije naplno , jak to jen dnešní hektická doba členům umožňuje.

© RaPro